top of page

Fundacja Art&Balance - oprócz swojej działalności promocyjnej i wystawienniczej - udostępnia na wynajem prace znajdujące się

w fundacyjnej kolekcji podczas festiwali i innych wydarzeń kulturalnych i biznesowych. Istnieje także możliwość współpracy długookresowej, np. w celu dekoracyjnego uświetnienia siedziby firmy czy reprezentacyjnych pomieszczeń. Fundacja prowadzi również sprzedaż prac. Osoby zainteresowane współpracą w zakresie wynajmu lub zakupu prac prosimy o kontakt z Fundacją.

Jerzy "Jotka" Kędziora - rzeźby balansujące

(ur. 1947 w Częstochowie) – rzeźbiarz, malarz, projektant, nauczyciel, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczestnik około 500 wystaw w kraju i za granicą. Autor pomników i rzeźbiarskich akcentów do przestrzeni publicznych, zdobywca wielu nagród.

Od początku swojej artystycznej podróży Kędziora interesował się sztukami kinetycznymi i eksperymentami rzeźbiarskimi. Zmienność czasu, wyborów i egzystencji we współczesnych czasach stała się podstawą jego poszukiwań artystycznych, które skłoniły go do rozpoczęcia prac nad rzeźbami balansującymi, dzięki czemu zyskał uznanie na całym świecie. Pokazywał je na monumentalnych wystawach plenerowych, w tym w Dubaju, Abu Dhabi, Palm Beach, Long Island, Berlinie, Pradze czy Singapurze, a także na takich wydarzeniach, jak Biennale Sztuki w Wenecji, Art Basel Miami, ArtTaipei
i ARTZUID - Biennale Rzeźby w Amsterdamie.

Stałe duże wystawy:

od 2021 — "Theatrum rzeźb - Igrce Częstocha", Rynek Starego Miasta, Częstochowa (14 prac)

od 2016 — „Między wodą a niebem”, Kładka o. Bernatka, Kraków (10 prac)

Wybrane wystawy:

2022-2023 — "Przyziemieni w napięciu", Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

2022-2023 — "Over the Horizon of Lake Erie", Sandusky, Ohio, USA

2022 — "Łączenie czworaczków flisaka", Dziwnów, Mielno, Ustka, Sopot

2022 — "Zawieszenie - Dopełnienie", Pałac w Rozkochowie

2021 — udział w AILYOS 2021 art&nature, Aigle, Szwajcaria (12 rzeźb)

2021 — udział w ARTZUID 2021 - Biennale Rzeźby w Amsterdamie (4 rzeźby)

2020 — "Ku równowadze", Toruń

2020-2022 — "Balance in the Treetops", Europos Parkas, Wilno

2019-2022 — "Suspension: Balancing Sculpture, Nature, and Culture", Schiller Park, Columbus, Ohio, USA

2019 — "Balance in Nature", Old Westbury Gardens, Long Island, NY, USA

2019 — udział w ARTZUID 2019 - Biennale Rzeźby w Amsterdamie (7 rzeźb)

2018-2019 — "Polish Public Art Trail", Singapur

2018-2020 — "Charlie Chaplin & Friends", St. Urban, Szwajcaria

2017-2018 — „The Art of Balance”, Miami, USA

2017-2018 — „Napowietrzne ewolucje”, Rabka, Polska

2015 — „Defying Gravity”, Miami, USA

2014 — „Natural Balance”, West Palm Beach, USA

2013 — „Balancing Miami”, Miami, USA

2008-2012 — „Global Balance”, Abu Dhabi

2008-2010 — „Under the Dubai Sky” Dubaj

2008-2009 — „Oistervijk Sculptuur”, Holandia

2008 — „Northern Star Project”, Rotherham, Anglia

2007 — „Polish Sculptures in Alps” St. Urban, Szwajcaria

2006 — Bratysława, Słowacja (ekspozycja grupowa)

2005 — „High Sky Exhibition” Lourdes, Francja

2003 — „Queens Balance” Berlin, Niemcy

2002 — „Above Sight” Berlin, Niemcy

2001 — „Art and Gardens” Praga, Czechy

1999 — „Balance in Art” Norymberga, Niemcy

1997 — „Figuration in Art” Madryt, Hiszpania

Jest członkiem Światowego Sympozjum Rzeźby Kinetycznej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Rzeźbiarzy Sculpture Network oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Za swoją działalność artystyczną otrzymał
w 2015 r. Honorowe Obywatelstwo Miami, a dzień 27 lutego ogłoszono tam Dniem Jerzego Kędziory.

 

English

Aktualny katalog do obejrzenia tu:

The Art&Balance Foundation - in addition to its promotional and exhibition activities - makes available works for rent

in the foundation's collection during festivals and other cultural and business events. There is also the possibility of long-term cooperation, e.g. to decorate the company's headquarters or representative rooms. The foundation also sells works. If you are interested in cooperation in renting or purchasing works, please contact the Foundation.

Jerzy "Jotka" Kędziora - the balancing sculputures

(born 1947 in Częstochowa) – sculptor, painter, designer, teacher, graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Participated of approximately 500 exhibitions in Poland and abroad. Author of monuments and sculptural accents for public spaces, winner of many awards.

From the beginning of his artistic journey, Kędziora was interested in kinetic arts and sculptural experiments. The changeability of time, choices and existence in modern times became the basis of his artistic exploration, which prompted him to start working on balancing sculptures, thanks to which he gained recognition all over the world. He showed them at monumental outdoor exhibitions, including in Dubai, Abu Dhabi, Palm Beach, Long Island, Berlin, Prague and Singapore, as well as at such events as the Venice Art Biennale, Art Basel Miami, ArtTaipei and ARTZUID - the Sculpture Biennale in Amsterdam.

He is a member of the World Kinetic Sculpture Symposium, the International Association of Sculptors Sculpture Network and the Association of Polish Visual Artists. For his artistic activity, he received Honorary Citizenship of Miami in 2015, and February 27 was announced there as Jerzy Kędziora Day.

The current catalog can be viewed here:

bottom of page