top of page

Wystawa: Nad horyzontem Jeziora Erie
Rzeźby balansujące Jerzego Kędziory

Sundasky, Ohio, USA
12 czerwca - 15 października 2022 r.
Wystawa przedłużona do maja 2024 r.

Kolejna odsłona zamorskiego (po Old Westbury Gardens, Long Island, NY i Parku Schillera w Columbus, OH) turu rzeźb balansującuch prezentuje się tym razem w Sundasky nad samym brzegiem jednego z pięciu Wielkich Jezior Amerykańskich - Erie.

Sandusky_Lions_18_Over_the_Hurdle.jpg

Nad płotkiem. Fot. Bartek Kędziora

Wystawa, przygotowana przez The Lange Trust of the Sandusky Library, składa się z ponad 20 rzeźb zainstalowanych w różnych częściach miasta - swoje jądro zakotwiła w centralnym Parku Waszyngtona, a kolejne ekspozycje w mniejszych enklawach zieleni nad jeziorem - w miejscach dużych skupisk mieszkańców i licznie odwiedzających miasto turystów. Ponadto pojedynczymi dziełami afiszują się takie instytucje i obiekty, jak sąd rejonowy i zabytkowa biblioteka oraz pole golfowe czy miejska oranżeria.

Sarah Prout, przewodnicząca The Lange Trust of the Sandusky Library: The Lange Trust of the Sandusky Library poprzez organizację tej wystawy wyniósł przekonanie jej autora - Jerzego Kędziory, że „sztuka musi wyjść z muzeów i dotrzeć do ludzi” - na zupełnie nowy poziom dla mieszkańców północnego Ohio. „Nad horyzontem Jeziora Erie” to ekspozycja niezwykle intrygujących i tajemniczych rzeźb, które przedstawiamy w parkach miejskich Sandusky. Prace te uchwytują zarówno klasyczne piękno rzeźby, jak i techniczne aspekty grawitacji. Można i należy studiować każde dzieło sztuki powoli i uważnie, aby w pełni docenić talent zawierający się w każdej jednej balansującej pracy.

English

 

 

Exhibition: Over the Horizon of Lake Erie

Balancing Scuptures by Jerzy Kędziora

Sundasky, Ohio, USA

June 12 - October 15, 2022

Exhibition extended until May 2024

 

 

The next edition of the overseas (after Old Westbury Gardens, Long Island, NY and Schiller Park in Columbus, OH) tour of balancing sculptures is presented this time in Sundasky on the very shore of one of the five Great American Lakes - Erie.

The exhibition, prepared by The Lange Trust of the Sandusky Library, consists of over 20 sculptures installed in various parts of the city - its core is anchored in the central Washington Park, and subsequent exhibitions in smaller enclaves of greenery by the lake - in places of large concentrations of residents and numerous visitors city ​​of tourists. In addition, such institutions and objects as a county courthouse and a historic library, as well as a golf course and a municipal conservatory flaunt individual works of art.

Sarah Prout, chairman of The Lange Trust of the Sandusky Library: The Lange Trust of the Sandusky Library has taken Jerzy Kedziora's belief that "Art must get out of museums and reach the people" to a whole new level for the people of northern Ohio.  "Over the Horizon of Lake Erie" is the sculpture exhibit that features public works of art in the Sandusky City Parks that are truly intriguing and mystifying.  They capture both the classical beauty of sculptures and the gravity-defying aspects of mechanics.   One can, and should, study each art piece slowly and carefully to fully appreciate the talent brought forth in each balancing sculpture.

Shoreline Park:

Photo

Lions Park:

Washington Park:

Erie County Courthouse: