top of page

Wystawa: The Art of Balance - Jerzy "Jotka" Kędziora
Fairchild Tropical Botanic Garden, Floryda, USA
16 grudnia 2017 r. - 31 marca 2018 r.

Rzeźby balansujące Jerzego „Jotki” Kędziory po raz kolejny zagościły na Florydzie – tym razem w słynnym centrum wystawienniczym w Fairchild Tropical Botanic Garden.

W ostatnim czasie w przestrzeniach tego wyjątkowego kompleksu można się było zapoznać z pracami takich znakomitych twórców, jak Dale Chihuly, Yoko Ono, Roy Lichtenstein czy Fernando Botero, dzięki czemu Kędziora ma szansę podjąć twórczy dialog z wypowiadającymi się w tej samej dziedzinie sztuki artystami światowego formatu.

 

Oprócz wielkiej rzeszy Amerykanów i turystów ekspozycję licznie odwiedzają także uczestnicy i goście Art Basel z Miami. Prezentacja rzeźb balansujących, jak zawsze, wzbudza bardzo pozytywne reakcje publiczności. Za zgodą autorki, p. Aleksandry Roycewicz, przytaczamy jedną z wypowiedzi: „Jestem mieszkanką Miami od wielu, wielu lat. Od dłuższego czasu pracuję jako wolontariuszka w Fairchild Tropical Botanic Garden, który obecnie prezentuje prace Pana Jerzego Kędziory. Jestem niezwykle dumna, że mogę rozmawiać z odwiedzającymi nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale z wielu zakątków świata o twórczości Pana J. Kędziory. Jego rzeźby zaskakują, szokują, zdumiewają, zachwycają. To tylko cząstka wrażeń wizytujących FTBG. To wspaniale, że mamy tak utalentowanych polskich twórców klasy światowej. Wielkie gratulacje dla Pana Jerzego Kędziory”.

Nic dodać, nic ująć!

www.fairchildgarden.org

English

Exhibition: The Art of Balance
Fairchild Tropical Botanic Garden, Florida, USA
December 16, 2017 - March 31, 2018

The balancing sculptures of Jerzy "Jotka" Kędziora once again appeared in Florida - this time in the famous exhibition center at the Fairchild Tropical Botanic Garden.
 

Recently, in the spaces of this unique complex, you could see the works of such great artists as Dale Chihuly, Yoko Ono, Roy Lichtenstein or Fernando Botero, thanks to which Kędziora has the opportunity to engage in a creative dialogue with artists who create in the same field of art.In addition to the large number of Americans and tourists, the exhibition is also visited by participants and guests of Art Basel Miami. The presentation of balancing sculptures, as always, arouses very positive reactions from the audience. With the consent of the author, Mrs. Aleksandra Roycewicz, we quote one of the statements: "I have been a Miami resident for many, many years. For a long time I have been working as a volunteer at the Fairchild Tropical Botanic Garden, which currently presents the work of Mr. Jerzy Kędziora. I am extremely proud that I can speak with visitors not only from the United States but from many corners of the world about the work of Mr. J. Kędziora. His sculptures surprise, shock, amaze and delight. This is only a fraction of the impressions. It's great that we have such talented Polish world class creators. Big congratulations for Mr. Jerzy Kędziora." Nothing more, nothing less!

www.fairchildgarden.org

bottom of page