top of page

Powrót do Amsterdamu!
Jerzy 'Jotka' Kędziora na ARTZUID 2021
Amsterdam Sculpture Biennial

1 lipca - 17 października 2021 r.

Jerzy 'Jotka' Kędziora ponownie prezentuje swoje rzeźby balansujące na obfitującym w znakomite prace Biennale Rzeźby w Amsterdamie!

ArtZuid_2021_07_Match_Point.jpg

Match Point. Fot. Bartek Kędziora

Słynne w świecie sztuki rzeźby balansujące Jerzego Jotki Kędziory można od 1 lipca oglądać w Amsterdamie w ramach ARTZUID 2021. Za sprawą dzieł takich artystów, jak klasycy nowoczesnej rzeźby: Auguste Rodin, Aristide Maillol czy Ceśar, oraz tak głośnych i znaczących obecnie, jak chociażby Barry Flanagan, Jaume Plensa, Joel Shapiro, Jan Fabre, Jean Dubuffet czy Theo Jansen, impreza ta zdobyła wielki prestiż i usadowiła się na najwyższej półce wystawienniczej tej dziedziny sztuki

ArtZuid_2021_29_Za_wysoka_poprzeczka.jpg

Za wysoka poprzeczka. Fot. Bartek Kędziora

Podczas tegorocznej edycji, której otwarcie zostało opóźnione z powodu pandemii, widzowie mogą obejrzeć cztery prace z jednego z najnowszych cykli rzeźb balansujących - Atleci-Sportowcy. W bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Olimpijskiego zmagają się ze sportowymi wyzwaniami płotkarz ("Ostatni płotek") i skoczek wzwyż ("Za wysoka poprzeczka"), a na sąsiadującym ze stadionem placu Stadionplein swoje wyzwania podejmują tenisista ("Match Point") i piłkarz ("Złota piłka"). 

ArtZuid_2021_53_Zlota_pilka.jpg

Złota piłka. Fot. Bartek Kędziora

ArtZuid_2021_46_Ostatni_plotek.jpg

Ostatni płotek. Fot. Bartek Kędziora

Więcej informacji na stronie Biennale www.artzuid.nl

English

 

 

Back to Amsterdam!"
Jerzy 'Jotka' Kędziora at ARTZUID 2021
Amsterdam Sculpture Biennial
July 1 - October 17
, 2021

 

 

 

Jerzy 'Jotka' Kędziora once again presents his balancing sculptures at the Amsterdam Sculpture Biennial abounding in excellent works!

ArtZuid_2021_29_Za_wysoka_poprzeczka.jpg

The famous balancing sculptures by Jerzy Jotka Kędziora can be seen in Amsterdam from 1 July as part of ARTZUID 2021. Thanks to the works of artists such as the classics of modern sculpture: Auguste Rodin, Aristide Maillol or Ceśar, as well as now famous and significant, such as Barry Flanagan, Jaume Plensa, Joel Shapiro, Jan Fabre, Jean Dubuffet or Theo Jansen, this event gained great prestige and settled on the top shelf of this field of art.

During this year's edition, the opening of which was delayed due to a pandemic, viewers can see four works from one of the latest series of balancing sculptures - Athletes-Sportsmen. In the immediate vicinity of the Olympic Stadium, the hurdles ("The Last Hurdle") and the high jumper ("Too High Bar") are struggling with sports challenges, and a tennis player ("Match Point") and a football player ("Golden Ball") take up their challenges in the Stadionplein square adjacent to the stadium.

More information you will find on the Biennial website - www.artzuid.nl

Galeria / Gallery:

Photo

Photo by Bartek Kędziora

bottom of page