top of page
Rozkochow_30_Kedziora_Sztukmistrzyni.jpg

Szlak zbiera wszystkie lokalizacje, w których eksponowane są w Polsce rzeźby balansujące Jerzego Kędziory (stałe i czasowe prezentacje)

bottom of page