top of page

Wydarzenie: START'17

Kładka o. Bernatka, Kraków

29 stycznia 2017 r.

Wzbudzająca wiele entuzjazmu wystawa rzeźb balansujących Jerzego „Jotki” Kędziory „Między wodą a niebem”, prezentowana od 2016 r. na Kładce o. Barnatka w Krakowie, została doceniona i uhonorowana poprzez kwalifikację do udziału w dużym i ważnym w świecie rzeźby i multimediów międzynarodowym wydarzeniu „START’17”.

Start17_02.JPG

Tegoroczna edycja „STARTu” – eventu organizowanego przez międzynarodowe stowarzyszenie rzeźbiarzy „Sculpture Network” z siedzibą w Niemczech – odbyła się pod hasłem „Art in Public Spaces”. To symultaniczne multimedialne spotkanie artystów i ich instalacji umiejscowionych w przestrzeni publicznej skupiło w jednym dniu – poprzez wirtualne połączenie i transmisje na żywo – aż 70 miejsc na świecie. Warto podkreślić, że jedynym wydarzeniem z Polski i tej części Europy była właśnie przygotowana przez naszą Fundację internetowa transmisja tego artystycznego wydarzenia z Krakowa.

 

Start17_01.JPG
Start17_04.JPG

W evencie wzięły udział setki osób – transmisja trwała przez cały dzień – każdy przechodzący przez kładkę miał szansę zagrać w puszczanie świetlnych zajączków i wejść w interakcję z widzami z innych stron świata, dzięki czemu nasza podniebna ekspozycja dodatkowo zyskała tysiące międzynarodowych widzów i fanów twórczości Jerzego Kędziory.

Start17_03.JPG
English

Event: START'17
Bernatka's Footbridge, Krakow
January 29, 2017

The famous exhibition of Jerzy "Jotka" Kędziora's balancing sculptures "Between the Water and the Sky", displayed since 2016 on the Bernatka's Footbridge in Krakow, has been recognized and honored by qualifying to participate in a large and important sculpture and multimedia international event "START'17".
 

Start17_02.JPG

This year's edition of "START" - an event organized by the international association of sculptors "Sculpture Network" based in Germany - was held under the theme "Art in Public Spaces". This simultaneous multimedia meeting of artists and their installations located in the public space focused on 70 places in the world through virtual connection and live broadcasts. It is worth noting that the only event from Poland and this part of Europe was the Internet broadcast of this artistic event from Krakow, prepared by our Foundation.

 

Start17_01.JPG
Start17_04.JPG

The event was attended by hundreds of people - the broadcast lasted all day - everyone passing through the footbridge had the chance to play light bunnies and interact with viewers from other parts of the world, thanks to which our air show additionally gained thousands of international viewers and fans of Jerzy Kędziora's work.

Start17_03.JPG
bottom of page