top of page

 

 


PAŁAC W ROZKOCHOWIE
Chłopiec z małpkami

Rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja czasowa

SRB_logo_napis_z_boku.jpg

Rzeźba została zamontowana przy pałacu po zakończeniu dużej wystawy "Zawieszenie - Dopełnienie", która miała miejsce w 2022 roku. Wcześniej "Chłopiec z małpkami" dwukrotnie wchodził w skład projektu "Łączenie czworaczków flisaka" - w 2017 r. z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły, a w 2022 r. na Pomorzu. W Rozkochowie przebywa czasowo.

Rozkochow_szlak_04.jpg
Rozkochow_szlak_01.jpg
English

The Balancing Sculptures' Trail
PALACE IN ROZKOCHÓW
Boy With Monkyes

Balancing sculpture by Jerzy Kędziora - temporary exhibition

The sculpture was installed at the palace after the end of the large exhibition "Suspension - Complement", which took place in 2022. Previously, "Boy With Monkeys" was part of the "Connecting Rafters' Quadruplets" project twice - in 2017 on the occasion of the Year of the Vistula River, and in 2022 in Pomerania. He is temporarily staying in Rozkochów.

Rozkochow_szlak_04.jpg
Rozkochow_szlak_01.jpg
bottom of page