top of page

Szlak Rzeźb Balansujących
KRAKÓW
Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Kobierzynie

Pracownia rzeźbiarska Jerzego Kędziory - ekspozycja zmienna

Pracownia_Krakow_02.JPG

Ze Szpitalem w krakowskim Kobierzynie Jerzy Kędziora związał się w 2018 r. Od tego czasu użytkuje niewykorzystywane pomieszczenia dawnej kotłowni na swoją pracownię. Organizuje tu swoje wystawy: „Oblicza 100-lecia odzyskania Niepodległości" – portrety wielkich Polaków, 2018 (budynek teatru), „Wiwisekcja” – ukazująca proces tworzenia rzeźb balansujących, 2019 (pracownia artysty w dawnej kotłowni) oraz obecna - wystawa z okazji podwójnego jubileuszu: 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy twórczej (szpitalny park). 

Wspólnie ze Szpitalem Jerzy Kędziora realizuje tutaj również adresowany do pacjentów projekt: „W poszukiwaniu równowagi”, którego celem jest skłonienie pacjentów do refleksji nad tym, jak po opuszczeniu Szpitala utrzymać odzyskaną tu psychiczną równowagę.

Bardziej ulotnymi i „przymkniętymi”, ale nie mniej spektakularnymi pokazami do podglądania bywają „próby generalne” ekspozycji na inne areny wystawiennicze, a pakowanie eksponatów do wyjazdu, to niemal wydarzenia happeningowe - wyjątkowe spektakle sztuka akcji.

W sobotę 22 października 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się wernisaż kolejnej odsłony wystawy rzeźb Jerzego Kędziory, które zaprezentowane zostaną w naturalnych zielonych przestrzeniach szpitalnego parku. Wystawie rzeźb z okazji podwójnego jubileuszu 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy twórczej, który to jubileusz swoim patronatem objął Marszałek Województwa Małopolskiego pan Witold Kozłowski, towarzyszyć będzie prezentacja zdjęć z innych wystaw artysty oraz spotkanie z autorką książki „Kolacja Bałowchwalców” panią Eweliną Karpińską-Morek. Akcja książki rozgrywa się m.in. w Kobierzyńskim parku, a niepoślednią rolę w fabule odgrywają rzeźby Jerzego Kędziory, który w książce występuje jako rzeźbiarz Jaksa. 

Fot. Bartek Kędziora

Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy twórczej Jerzego Kędziory objęty został patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego pana Witolda Kozłowskiego

Logo-Maąopolska-V-RGB.png

Otwarcie nowej odsłony wystawy z okazji jubileuszy artysty - 22 października 2022 r.

Fot. Bartek Kędziora

bottom of page