top of page

 

 


POZNAŃ
Chłopiec z latawcem

Rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała

SRB_logo_napis_z_boku.jpg

Rzeźba została zainstalowana w roku 2023. Jest umiejscowiona między budynkami Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Akademii Medycznej, by cieszyć oczy dziecięcych pacjentów. Rzeźba pogodnie koresponduje z pięknym zdaniem Janusza Korczaka - "Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

W 2022 roku rzeźba wzięła udział w projekcie "Łączenie czworaczków flisaka" na Pomorzu.

Szlak_Poznan_01.jpg
Szlak_Poznan_03.jpg

The Balancing Sculptures' Trail
POZNAN
A Boy With A Kite

Balancing sculpture by Jerzy Kędziora - permanent exhibition

The sculpture was installed in 2023. It is located between the buildings of the Clinical Hospital of Karol Jonscher (Medical Academy) to please the eyes of children's patients. The sculpture cheerfully corresponds to the beautiful sentence of Janusz Korczak - "When a child laughs, the whole world laughs."

In 2022, the sculpture took part in the project "Connecting Rafters' Quadruplets" in Pomerania.

Szlak_Poznan_01.jpg
Szlak_Poznan_03.jpg
bottom of page