top of page

 

 


UNIESIENIE. Wystawa rzeźb balansujących Jerzego Kędziory

Młyny Rothera i Wyspa Młyńska, BYDGOSZCZ

27 kwietnia - 24 października 2024 r.

2024_BYDGOSZCZ_01.jpg

Wszyscy znamy "Przechodzącego przez rzekę", balansującą rzeźbę zawieszoną nad rzeką Brdą w pobliżu mostu Jerzego Sulimy-Kamińskiego w Bydgoszczy. Wkrótce (1 maja) będziemy obchodzić 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a tym samym 20. rocznicę odsłonięcia wspomnianego duchowego symbolu tego wydarzenia.

 

Z tej okazji w Młynach oraz okolicy Wyspy Młyńskiej zachęcimy do oderwania się na chwilę od Ziemi, by podziwiać zawieszoną w przestrzeni wystawę rzeźb balansujących Jerzego Kędziory. To doskonała okazja do zapoznania się ze spektakularnym dorobkiem artystycznym JotKi.

Otwarcie: sobota, 27 kwietnia, godz. 13.00 - Młyny Rothera

English

The Balancing Sculptures' Trail
 
ELATION. Exhibition of balancing sculptures by Jerzy Kędziora
Rother's Mills and Mill Island, BYDGOSZCZ
April 27 - October 24, 2024

 

2024_BYDGOSZCZ_01.jpg

We all know "Man Crossing the River", a balancing sculpture suspended over the Brda River near the Jerzy Sulima-Kamiński Bridge in Bydgoszcz. Soon (May 1) we will celebrate the 20th anniversary of Poland's accession to the European Union, and thus the 20th anniversary of the unveiling of the mentioned spiritual symbol of this event.

 

On this occasion, in the Rother's Mills and the area around Mill Island, we encourage you to break away from the Earth for a moment to admire the exhibition of balancing sculptures by Jerzy Kędziora, suspended in space. This is a great opportunity to get acquainted with JotKa's spectacular artistic achievements.

Opening: Saturday, April 27, at 13.00 - Rother's Mills

 

Gallery:

Galeria

Photo by Bartek Kędziora

bottom of page