top of page

 

 


WROCŁAW
Napinająca linę

Rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała

Szlak_Wroclaw_02.jpeg

Na stałe we Wrocławiu od roku 2021. Znajduje się w obrębie kameralnego osiedla mieszkaniowego przy al. Dębowej 17. Rzeźba przedstawia niewiastę w dynamicznym ruchu, która mocnym uściskiem trzyma się liny i niebywałą siłą ją napina. Taka propozycja rzeźbiarskiej kompozycji pozwala jej na dużą amplitudę wychyleń. Jest swoistym zwornikiem dwóch części osiedla i humanistycznym, artystycznym akcentem jego centrum.

Szlak_Wroclaw_01.jpeg

 

 

The Balancing Sculptures' Trail
WROCŁAW
Tensioning the Rope

Balancing sculpture by Jerzy Kędziora - permanent exhibition

English
Szlak_Wroclaw_02.jpeg

Permanently in Wrocław from 2021. It is located within an intimate housing estate at 17 Dębowa Avenue. The sculpture depicts a woman in dynamic movement, who holds on to the rope with a strong grip and stretches it with incredible strength. Such a proposal of a sculptural composition allows for a large amplitude of deflections. It is a kind of keystone of the two parts of the estate and a humanistic, artistic accent of its center.

Szlak_Wroclaw_01.jpeg
bottom of page