top of page

Szlak Rzeźb Balansujących
POCZESNA
Poczesna Galeria Rzeźby

Pracownia rzeźbiarska Jerzego Kędziory - ekspozycja zmienna

Poczesna_13.JPG

Poczesna Galeria Rzeźby (PGR) lokuje się w zielonych obrzeżach wokół studia artysty. Organizuje plenerowe wystawy głównie w oparciu o dorobek Jerzego Jotki Kędziory. O obliczu tych prezentacji decydują rzeźby balansujące eksponowane na linowym stelażu rozpiętym nad centralną areną galerii i w jej pobliżu. Są w permanentnym ruchu, przeobrażają cię. Wystawy główne dopełniają dzieła z innych cykli twórczych, rzeźby-laureatki znaczących konkursów, portrety pomnikowych bohaterów, lapidarium obiektów około rzeźbiarskich. Obejrzenie ich jest możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu się z opiekunami galerii.

Studio artystyczne Jerzego Jotki Kędziory wraz z Poczesną Galerią Rzeźby tworzą Ośrodek Pracy Twórczej. Stanowi on bazę nie tylko lokalnych, ale dużo szerszych animacji, inicjatyw i poruczeń kulturalnych.
Do prowadzenia akcji plastycznych, happeningów, warsztatów i innych działań twórczych naturalne tworzywo i anturaż stanowią twórczość artysty i miejsce jej prezentacji. Arena Poczesnej Galerii Rzeźby była m.in. centrum realizowanej w 2011 r. „Wielkiej Prezydenckiej Symultany”, projektu o światowym zasięgu, któremu patronował Parlament Europejski i jego przewodniczący prof. J. Buzek. Tu artysta m.in. „Zaklinał przestrzenie”, a młodzież realizowała „Blikującą fasadę” i „Astronomiczny zegar”. We współpracy z Zespołem Szkół Plastycznych w Częstochowie i międzynarodowymi programami edukacyjnymi prowadzone są tu kursy, warsztaty i staże edukacyjne. Miejsce to odwiedzają nauczyciele akademiccy, twórcy programów, stażyści i ich opiekunowie.

bottom of page