top of page

 

 


LUBLIN
Sztukmistrz z Lublina

Rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała

SRB_logo_napis_z_boku.jpg
Szlak_Lublin_09.jpg

W Lublinie na stałe od roku 2018. Spaceruje po linie między kamienicami ul. Grodzkiej. Rzeźba przedstawia Jaszę Mazura, czyli słynnego sztukmistrza z tego miasta, tytułowego bohatera powieści Isaaca Bashevisa Singera, nagrodzonego za swą twórczość nagrodą Nobla. Linoskoczkowi towarzyszy na linie jego zaprzyjaźniona małpka.

 

Pierwotnie rzeźba uczestniczyła w festiwalu Carnaval Sztukmistrzów - stałej, sztandarowej imprezie ludyczno-artystycznej organizowanej od lat przez Lublin (i wtedy zamontowana była nad Rynkiem).

Lublin_12.jpg

 

 

The Balancing Sculptures' Trail
LUBLIN
The Magician of Lublin

Balancing sculpture by Jerzy Kędziora - permanent exhibition

English
Szlak_Lublin_09.jpg

Permanently in Lublin since 2018. He walks on a tightrope between tenement houses at Grodzka St. The sculpture depicts Jasza Mazur, a famous magician from this city, the title character of the novel by Isaac Bashevis Singer, awarded the Nobel Prize for his work. The tightrope walker is accompanied on the rope by his friendly monkey.

Originally, the sculpture participated in the Carnaval Sztukmistrzów festival - a permanent, flagship folk and artistic event organized for years by Lublin (and then it was mounted over the Market Square).

Lublin_12.jpg

Galeria / Gallery:

Photos
bottom of page