top of page

 

 


BUSKO ZDRÓJ
Piramida

Rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała

Szlak_Busko-Zdroj_02.jpg

Rzeźba znajduje się w ciągu chodnika miejskiego spacerownika obok Hotelu Bristol w pobliżu głównego wejścia do Parku Zdrojowego. Praca przedstawia akrobatę budującego ustawianą na linie piramidę z krzeseł. Sam w tym czasie czyni akrobatyczne wolty na najwyżej ustawionym krześle. Dzieło to jest rozszerzeniem wcześniejszych kompozycji balansujących akrobatów z krzesłami.

 

Rzeźba jest laureatką wyróżnienia światowego konkursu sztuki LICC (London International Creative Competition) w Londynie w roku 2010.

Szlak_Busko-Zdroj_01.jpg
English

The Balancing Sculptures' Trail
BUSKO ZDRÓJ
P
yramid

Balancing sculpture by Jerzy Kędziora - permanent exhibition

Szlak_Busko-Zdroj_02.jpg

The sculpture is located along the city walkway next to the Bristol Hotel, near the main entrance to the Spa Park. The work shows an acrobat building a pyramid of chairs set on a rope. At the same time, he makes acrobatic volts on the highest chair. This work is an extension of earlier compositions of balancing acrobats with chairs.

 

 

The sculpture is a laureate of the LICC (London International Creative Competition) world art competition in London in 2010.

Szlak_Busko-Zdroj_01.jpg
bottom of page