top of page

 

 


BEŁCHATÓW
Ewa
(inne tytuły: Ewa kusicielka, Jabłczarka)

Rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała

SRB_logo_napis_z_boku.jpg
01_Belchatow_Jerzy_Kedziora_Ewa.jpg

W Bełchatowie od roku 2018. Rzeźba zainstalowana została nad pl. Narutowicza w ramach drugiej edycji Festiwalu Sztuki Jabłka. Tak bardzo spodobała się mieszkańcom Bełchatowa, że została zakupiona i na stałe prezentuje się tuż obok Miejskiego Centrum Kultury.

Kobieca postać z koszykiem jabłek, stojąca na linie i próbująca jednym z nich poczęstować oglądających, jest symbolem mniej oczywistej strony oblicza miasta - patronuje jego znaczącej roli w uprawie jabłek jako stolicy ważnego ośrodka sadowniczego.

Bełchatów_01.jpeg

„Trzeba przyznać, że od razu wywołała poruszenie wśród ludzi spacerujących po centrum miasta. Choć od pierwszego spotkania z Ewą Jerzego Kędziory minęło już kilka miesięcy, to nadal robi duże wrażenie. Jak mówią sami mieszkańcy, kobieta z jabłkiem natychmiast wkomponowała się w miejski pejzaż.” (Źródło: https://lodz.tvp.pl/40695577/ewa-balansujaca-na-linie-zostaje-w-belchatowie)

English

The Balancing Sculptures' Trail
BEŁCHATÓW
Eve 
(Eve The Temptress)

Balancing sculpture by Jerzy Kędziora - permanent exhibition

In Bełchatów presented since 2018. The sculpture was installed above Narutowicz's Square as part of the second edition of the Apple Art Festival. The inhabitants of Bełchatów liked it so much that it was purchased and permanently presents itself right next to the Municipal Cultural Center.

A female figure with a basket of apples, standing on a rope and trying to offer one to the viewers, is a symbol of the less obvious side of the city - it patronizes its significant role in apple cultivation as the capital of an important orchard center.

bottom of page