top of page

Jerzy "Jotka" Kędziora na Biennale w Wenecji!

Wystawa: "Personal Structures - Open Borders"

European Cultrual Centre, Wenecja

Palazzo Mora - Palazzo Bembo - Giardini Marinaress

13 maja - 26 listopada 2017 r.

Wystawa towarzysząca Weneckiemu Biennale Sztuki zorganizowana została przez Fundację GAA. Ta międzynarodowa ekspozycja jest goszczona i wspierana przez European Cultural Centre, które udostępniło prestiżowe Palazzo Bembo i Palazzo Mora oraz Giardini Marinessa.

Artyści, których prace prezentowane są w Wenecji, pochodzą z wielu różnych części świata, różnych kultur, co owocuje różnorodnością formalną. Obiekty te łączy jednak osobisty wyraz refleksji artystów na pojęcia Czasu, Przestrzeni i Istnienia.

Wśród 200 twórców pochodzących z 40 krajów zaproszonych do uczestnictwa w tej wyjątkowej wystawie znalazł się Jerzy „Jotka” Kędziora, który tym razem przygotował statyczną rzeźbę pt. „Woj II”. Praca prezentowana jest wspólnie z artystami tworzącymi do otwartych przestrzeni: strukturalistą Andrew Rogersem i Nicola Rae z minimalartowską kompozycją.

Wenecja_01_Woj_II.jpeg
English

Jerzy "Jotka" Kędziora at the Venice Art Biennale!

Exhibition: "Personal Structures - Open Borders"

European Cultrual Centre, Venice

Palazzo Mora - Palazzo Bembo - Giardini Marinaress

May 13 - November 26, 2017

The exhibition accompanying the Venice Art Biennale was organized by the GAA Foundation. This international exhibition is hosted and supported by the European Cultural Center in two of its prestigious Palazzo's in the centre of Venice - Palazzo Bembo and Palazzo Mora - and the Giardini Marinaressa.

The selected artists come from many different parts of the world, different cultures resulting in very different artworks. Visually, the artworks may appear very different, but all artists present their own subjective, personal expression of their reflection on the concepts Time, Space and Existence.

Among the 200 artists from 40 countries invited to participate in this unique exhibition was Jerzy "Jotka" Kędziora, who this time prepared a static sculpture entitled "A Warrior II". The work is presented together with artists who create for open spaces: a structuralist Andrew Rogers and Nicola Rae with a minimalist composition.

bottom of page