top of page
02_Jerzy_Kędziora_Wioślarz.jpeg

Od 1 września 2018 r. nad przełomem Warty w jurajskim Mstowie, przy rzecznej przystani, niedaleko Skały miłości balansuje "Wioślarz". Wyskoczył na pewien czas z Poczesnej Galerii Rzeźby. To kolejne zderzenie się Jury z balansjerami Jerzego "Joki" Kędziory. 

01_Jerzy_Kędziora_Wioślarz.jpeg
03_Jerzy_Kędziora_Wioślarz.jpeg
English

Rower in Mstów

02_Jerzy_Kędziora_Wioślarz.jpeg

From September 1, 2018 "Rower" balances over the Warta gorge in the Jurassic Mstów, near the river harbor, near the Rock of Love. He left the Poczesna Sculpture Gallery for a while. This is another confrontation between the Jury and Jerzy "Joka" Kędziora's balancers.

01_Jerzy_Kędziora_Wioślarz.jpeg
03_Jerzy_Kędziora_Wioślarz.jpeg
bottom of page