top of page

Konkurs fotograficzny 20 lat z Przechodzącym przez rzekę

2024 04 BYDGOSZCZ 0928.jpg

We współpracy z Młynami Rothera i Wydawnictwem Pejzaż zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym na najlepsze zdjęcie rzeźby Przechodzącego przez rzekę usytuowanej w Bydgoszczy.

Dla zwycięzców do zdobycia m.in. statuetka wykonana przez artystę Jerzego Kędziorę, publikacja zwycięskich zdjęć w specjalnym albumie wydawnictwa Pejzaż i pakiet pamiątek z Młynów Rothera.

Zdjęcia konkursowe zgodne z wytycznymi w regulaminie można przesyłać na adres: konkurs.foto@mlynyrothera.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autorki/autora,
– datę wykonania zdjęcia
– załącznik z fotografią konkursową wykonaną w pionie, format A4, rozdzielczość 300 dpi, plik jpg lub tiff, zdjęcie nieprzetworzone w programach do obróbki graficznej.

  • Fotografia przesłana w załączeniu powinna być podpisana imieniem i nazwiska uczestniczki/uczestnika konkursu. Każda uczestniczka/uczestnik może przesłać maksymalnie jedną fotografię.

  • Prace oceniane będą według kryterium wartości twórczej oraz założeń konkursu, a w ocenie fotografii będzie brana pod uwagę zgodność z tematem, jakość wykonania, pomysł i kreatywność.

  • Zwycięzców ogłosimy w czerwcu na stronie www i w social mediach

Termin: do 11 czerwca 2024

Regulamin konkursu:

bottom of page