top of page

 

 


WARSZAWA

Polski Komitet Olimpijski

Z cyklu Atleci: Za wysoka poprzeczka, Przez płotek,
Na głęboką wodę

Rzeźby balansujące autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja czasowa

Warszawa_PKOl_10.jpeg

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego prezentowanych jest szereg rzeźb balansujących z cyklu Atleci - Sportowcy: Za wysoka poprzeczka, Przez płotek, Na głęboką wodę.

To cykl balansjerów, który realizowany jest od 2018 r. w nowej, dynamicznej ekspresji modelunkowej o wydłużonych proporcjach ciała. Artysta pragnie nowymi środkami w aktualnych dyscyplinach sportowych nawiązać do mistrzów starożytnych olimpiad, klasycznych herosów. Docelowo zbliżyć się do anatomii porażki. Za wysoko postawionej sobie poprzeczki.

English

 

The Balancing Sculptures' Trail

WARSZAWA

Polish Olympic Committee 

From the series Athletes: Too High Bar, Over the Hurdle,
Deep Plunge

Balancing sculptures by Jerzy Kędziora - temporary exhibition

Warszawa_PKOl_10.jpeg

At the headquarters of the Polish Olympic Committee, a number of balancing sculptures from the Athletes - Sportsmen series are presented: Too High Bar, Over the Hurdle, Deep Plunge.

This is a series of balancers, which has been implemented since 2018 in a new, dynamic modeling expression with elongated body proportions. The artist wants to refer to the champions of the ancient Olympiads, the classic heroes, using current sports disciplines. Ultimately, get closer to the anatomy of failure. Too high a bar.

Photos

Galeria / Gallery:

bottom of page