top of page

 

 


WARSZAWA

Polski Komitet Olimpijski

Z cyklu Atleci: Za wysoka poprzeczka, Przez płotek,
Na głęboką wodę

Rzeźby balansujące autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała i czasowa

Warszawa_PKOl_10.jpeg

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego prezentowanych jest szereg rzeźb balansujących z cyklu Atleci - Sportowcy: Za wysoka poprzeczka, Przez płotek, Na głęboką wodę.

To cykl balansjerów, który realizowany jest od 2018 r. w nowej, dynamicznej ekspresji modelunkowej o wydłużonych proporcjach ciała. Artysta pragnie nowymi środkami w aktualnych dyscyplinach sportowych nawiązać do mistrzów starożytnych olimpiad, klasycznych herosów. Docelowo zbliżyć się do anatomii porażki. Za wysoko postawionej sobie poprzeczki.

PKOl_002_Foto_Szymon_Sikora.jpg

Fot. Szymon Sikora

13 listopada 2023 r. w siedzibie PKOl odbyło się spotkanie z Jerzym Kędziorą poprowadzone przez Katarzynę Sucharkiewicz. Rozmowa o cyklu "Atleci" zorganizowana była z okazji zakupu do kolekcji Centrum Sportu rzeźby "Na głęboką wodę".

Zakup dofinansowano ze środków własnych Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Artysta oraz Fundacja Art&Balance dziękują za pomoc w organizacji przedsięwzięcia Pani Katarzynie Deberny.

English

 

The Balancing Sculptures' Trail

WARSZAWA

Polish Olympic Committee 

From the series Athletes: Too High Bar, Over the Hurdle,
Deep Plunge

Balancing sculptures by Jerzy Kędziora - permanent and temporary exhibition

Warszawa_PKOl_10.jpeg

At the headquarters of the Polish Olympic Committee, a number of balancing sculptures from the Athletes - Sportsmen series are presented: Too High Bar, Over the Hurdle, Deep Plunge.

This is a series of balancers, which has been implemented since 2018 in a new, dynamic modeling expression with elongated body proportions. The artist wants to refer to the champions of the ancient Olympiads, the classic heroes, using current sports disciplines. Ultimately, get closer to the anatomy of failure. Too high a bar.

PKOl_002_Foto_Szymon_Sikora.jpg

Photo by Szymon Sikora

On November 13, 2023, a meeting with Jerzy Kędziora, led by Katarzyna Sucharkiewicz, took place at the Polish Olympic Committee's headquarters. The conversation about the "Athletes" series was organized on the occasion of the purchase of the sculpture "Deep Plunge" for the Sports Center's collection.

The purchase was co-financed from the own funds of the Center of Polish Sculpture in Orońsko. Sculpture in public space for Independent Poland – 2023 from the budget of the Minister of Culture and National Heritage.

The artist and the Art&Balance Foundation would like to thank Mrs. Katarzyna Deberny for her help in organizing the event.

Photos

Galeria / Gallery:

13 listopada 2023 (fot. Szymon Sikora):

bottom of page