o nas

MISJA FUNDACJI

Misja Fundacji

Statutowe cele fundacji to:

  1. kultywowanie i promocja dziedzictwa narodowego w kraju i na świecie;

  2. propagowanie, inicjowanie i poszerzanie wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej, w tym rzeźbie polskiej;

  3. wspomaganie, promowanie, utrwalanie i zabezpieczanie twórczości Jerzego Jotki Kędziory i jego rodziny;

  4. przywracanie znaczenia i obecności sztuki - ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby - dla przestrzeni społecznej i publicznej z zachowaniem jej kulturowej ciągłości;

  5. propagowanie i wspieranie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w obszarze sztuki i kultury współczesnej;

  6. pielęgnowanie świadomości obywatelskiej w obrębie zagadnień związanych ze współczesną kulturą i sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskiego rzeźbiarstwa artystycznego.