top of page

Wystawa Jerzego "Jotki" Kędziory w ramach otwartej galerii 
AILYOS 2021 - Art and Nature - Transformation
Aigle - Leysin - Col des Mosses, Szwajcaria

1 lipca - 24 października 2021 r.

Szwajcarski Region Aigle, Leysin i Col des Mosses organizuje po raz czwarty otwartą galerię AILYOS - Art and Nature. Jerzy Kędziora jest pierwszym polskim artystą zaproszonym do prezentacji swoich rzeźb w tym festiwalu sztuki plenerowej. Widzowie będą mogli zobaczyć 9 rzeźb balansujących zamontowanych w różnych przestrzeniach - miejskiej, sakralnej, wysoko w górach. Na festiwal złoży się 33 dzieł 28 artystów.

Ailyos_2021_49_Conjurer.jpg

Sztukmistrzyni. Fot. Bartek Kędziora

Od artysty: Ważną aktualnie formą moich działań twórczych jest wystawiennictwo. Do prezentowania mojej sztuki poszukuję nowych obszarów, nowych przestrzeni do jej aranżacji. Jej rys wyróżnieniowy, balansowości, naturalny kinetyzm wynika z oddziaływania na nią naturalnych czynników ją otaczających. Tu miałem okazję skonfrontować swoje prace na tle wspaniałych, wysokich gór, jednocześnie w terenie zurbanizowanym. To ciekawe wyzwanie pod względem instalacyjnym.

To także kolejne doświadczenie w zestawieniu moich poczynań twórczych z osiągnięciami innych artystów w tych samych obszarach wystawienniczych. Zawsze jestem ciekawy reakcji nowego, kulturowo odmiennie ukształtowanego widza-odbiorcy na moją artystyczną wypowiedź. To zawsze ciekawe, dające szerszą refleksję zdarzenie.

Artysta i Fundacja dziękują p. Arkowi Śmigielskiemu za zaangażowanie i pomoc w organizacji wystawy.

bottom of page